• ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان ایثار یک فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته
  • ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان ایثار یک فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته

برای کسب و کار خود برنامه ریزی کنید

با کارا پروژه های پتروشیمی و پالایشگاهی خود را مدیریت کنید .

خدمات ما

چه کاری انجام می دهیم ؟

دفاتر کنترل فنی

در حال بروزرسانی …  

دفاتر کنترل کیفی

در حال بروزرسانی …    

کنترل پروژه

در حال بروزرسانی …    

کنترل کالا

در حال بروزرسانی …    

تست پکیج

در حال بروزرسانی …    

فرانت و دستور کار

در حال بروزرسانی …    

خانه