• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
تانک

ماژول تانک

ماژول تانک یا همان مخازن عملیات ثبت و نگهداری و گزارش گیری تانک (مخازن) موجود در پروژه را بر عهده دارد. به کمک این ماژول کاربر می تواند تانک ها را به تعداد نامحدود در سیستم تعریف کنید و عملیات فیتاپ و جوش و NDT را برای هر تانک ایجاد و مدیریت نماید.

امکانات ماژول تانک(مخازن) نرم افزار کارا :

 • ایجاد و مدیریت تانک
 • ایجاد و مدیریت جوینت تایپ های تانک
 • ایجاد و مدیریت پارت های تانک
 • ایجاد و مدیریت گزارش های فیتاپ
 • ایجاد و مدیریت گزارش های جوش
 • ایجاد و مدیریت گزارش های درخواست عملیات NDT
 • ایجاد و مدیریت ریپورت های NDT
 • و…