• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
رنگ و عایق

ماژول رنگ و عایق

ماژول رنگ کارا کلیه فرآیند های مرتبط با بخش رنگ و عایق را مدیریت و بهینه سازی کرده است.با استفاده از این ماژول مقدار رنگ هر متریال محاسبه می شود و کاربر نمی تواند گزارش تکراری ایجاد نماید و مقدار رنگ مورد نیاز هر شیت آیزو قابل محاسبه و مشاهده می باشد .

امکانات ماژول رنگ و عایق نرم افزار کارا :

 • امکان ثبت Fin
 • ایجاد و مدیریت اکشن های رنگ
 • مشاهده MTO آیزو
 • ثبت و مدیریت متریال رنگ
 • ثبت و مدیریت MRC
 • ثبت و مدیریت MIV
 • ایجاد و مدیریت گزارش های Wrapping
 • ایجاد و مدیریت گزارش های Insulation
 • ایجاد و مدیریت گزارش های Primer
 • ایجاد و مدیریت گزارش های Intermediate
 • ایجاد و مدیریت گزارش های Final
 • ایجاد و مدیریت ضخامت عایق های مورد نیاز