• تلفن07737214158
  • ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
  • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
  • تلفن07737214158
  • ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
  • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)

کنترل پروژه C.P

مدیریت اطلاعات و ردیابی داده های موجود در پروژه

در نرم افزار کارا کلیه امار و ارقام به صورت لحظه ای قابل رصد می باشد و واحد کنترل پروژه به راحتی می تواند در هر ساعت از شبانه روز اطلاعات کلی پروژه را مشاهده نماید.