• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
جوینتینگ

ماژول جوینتینگ

ماژول جدید کارا تحت عنوان جونیتنیگ به صورت یک نرم افزار کمکی در اختیار کاربر قرار می گیرد تا کاربر بتواند به صورت شماتیک برروی فایل PDF یا عکس آیزومتریک عملیات سرجوش گذاری را انجام دهد و همان لحظه آن را فرانت کند .

پس از ثبت اطلاعات سرجوش گذاری اطلاعات در جوینت هیستوری پایپینگ ذخیره می شود و دیگر نیازی به وارد کردن دیتاها نمی باشد.

امکانات ماژول جوینتینگ نرم افزارا کارا  :

 • بارگذاری آیزو از فایل PDF , JPEG
 • ثبت رویژن هر آیزو
 • ثبت دیتا اینتری کاربر همزمان با ثبت آیزو
 • ثبت نوت بر روی آیزو
 • مشخص کردن اطلاعات فیتاپ و جوش و فرانت و … با رنگ های مختلف
 • مشخص کردن اسپول و شاپ و فیتاپ با اشکال مختلف
 • قابلیت ثبت جوینت جدید بین جونیت های قبلی
 • ….