• تلفن07737214158
  • ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
  • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
  • تلفن07737214158
  • ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
  • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
لوگو کارا صنعت

کمال زراسوند

کمال زراسوند

سمت : مدیر عامل شرکت کارا صنعت تیوان هونام

تخصص : برنامه نویسی دیتابیس – کارشناس ارشد Q.C , WJCS

سابقه کار : 20 سال فعالیت در پروژه های نفت و گاز جنوب کشور