• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)

شرکت کارا صنعت

شرکت کارا صنعت از سال 1390 شروع به فعالیت نموده است. این شرکت با تولید نرم افزار کارا جهت مدیریت پروژه های نفت و گاز در جنوب کشور فعالیت می کند .
شرکت کارا هم اکنون در شهر کنگان در محل پارک علم و فناوری خلیج فارس مشغول بکار می باشد .

 

پروژه های انجام شده و در حال انجام

 • فاز 20-21 {شرکت جهان پارس}
 • فاز 19 {شرکت درریز}
 • فاز 19 {شرکت ونوسان}
 • فاز 14 {شرکت پایندان}
 • پتروشیمی جم {شرکت جندی شاپور}
 • پتروشیمی بوشهر {شرکت سازه پاد}
 • پتروشمی جم {شرکت پادجم}
 • پتروشیمی جم {شرکت اکسیر صنعت}
 • پتروشمی کنگان {شرکت ساپک}
 • پتروشیمی سلمان {کارفرما}
 • پروژه سی تپ {شرکت پتروپارس}