• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)

کنترل کالا Material

کنترل و بالانس لحظه ای کالا و انبار های پروژه

کنترل اطلاعات متریال های مورد نیاز پروژه ، ثبت اطلاعات و ردیابی و بالانس متریال از وطایف اصلی نرم افزار کارا می باشد .

عملیات های قابل انجام در واحد متریال:

 • متریال درخواستی از سایت به واحد مهندسی 
 • متریال رسیده به سایت
 • متریال برگشتی از سایت
 • متریال درخواستی پیمانکار
 • متریال اعطایی به پیمانکار
 • متریال برگشتی از پیمانکار
 • متریال بالانس لحظه ای
 • بالانس انبار به تفکیک
 • ایجاد انبار به تعداد نامحدود
 • ثبت اطلاعات آیتم کدها 
 • ثبت اطلاعات پکینگ لیست های پروژه
 • مدیریت کالا به صورت آیتم کدوایز و پکینگ لیست وایز
 • ثبت و ردیابی اطلاعات مهندسی متریال
 • و…