• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
ًکنترل کیفی

ماژول کنترل کیفی Q.C

ماژول کنترل کیفی کارا کلیه عملیات های کنترل بعد از فیتاپ و جوش را بر عهده دارد . 

امکانات ماژول کنترل کیفی نرم افزارا کارا  :

 • ثبت FIN 
 • ثبت اطلاعات فیتر ، جوشکار ، تک زن و … 
 • فرم WQT برای مدیریت جوشکار 
 • ثبت اطلاعات پایه برای استاندادر های جوشکاری
 • فرم های ثبت اطلاعات عملیات های NDT  اعم از RT , UT , PT , MT , PWHT
 • فرمهای ثبت اطلاعات فیتاپ و جوش
 • گزارش جوینت های باندینگ
 • گزارش جوش های تکراری
 • ثبت اطلاعات دیوایس های رادیوگرافی
 • مدیریت فیلم های رادیوگرافی
 • محاسبه لحظه ای بک لاگ ها
 • محاسبه لحظه ای درصد خطای جوشکار ها
 • و…