• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)

ماژول سیویل

مدیریت کلیه فرآیند های سیویل از شمع کوبی و خاکبرداری تا بتن ریزی و … در نرم افزار کارا قابل انجام می باشد. کاربر می تواند به راحتی دیتابیس مورد نیاز خود را ایجاد نماید لیست تگ های خود را بروز نماید و تمام گزارش های مورد نیاز خود را ایجاد و بروزرسانی نماید .

امکانات ماژول سیویل نرم افزارا کارا  :

 • ایجاد دیتابیس تگ وایز سیویل
 • ایجاد دیتابیس برای شمع ها
 • ایجاد دیتابیس برای اکتیویتی ها
 • مدیریت گزارش های ذیل:
  • Survey
  • Excavation Permit
  • General Excavation Certificate
  • Filling/Backfilling/Embankment Certificate
  • Roads/Yards Field Certification
  • Tanks Dike/Soil Embankment/Pad-Basin Field Certification
  • Inspection Report For Tank Foundation Level
  • Lean Concrete Permit
  • Compaction/Lean Concrete Certificate
  • Reinforced Concrete Foundation
  • Reinforced Concrete Structure
  • Finished Foundation Inspection Certificate
  • Finished Structural Members Inspection Certificate
  • Pavement Permission
  • Hydraulic Test For Water Retaining Structures
  • Inspection Report For Mh-Mh/Cb-Cb
  • Inspection Report For Water Leakage Of Gravity Lines
  • Underground Piping Pre-Backfilling Inspection Report
  • Masonry Wall Inspection Report
  • Door Inspection Report
  • Window Inspection Report
  • Interior Partition Inspection Report
  • False Ceiling Inspection Report
  • Tiling/Stone Wall Inspection Report
  • Paint Inspection Report
  • Drainage Testing Report
  • Building Electrical Services
  • Building Internal Pipe Services
  • Roof Inspection Report
  • Final Acceptance Certificate
  • Pre-Cast Concrete Pile Inspection
  • Finished Prefabrcted Pile Inspection Certificate
  • Prefabricated Piles Acceptance And Storage
  • Inspection Report For Prefabricated Driven Piles
  • Civil Hand Over