• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)

ماژول استراکچر

با استفاده از ماژول استراکچر کارا می توان کلیه عملیات های مرتبط با این دیسیپلین را مدیریت و سازماندهی کرد .

کلیه دیتابیس های مورد نیاز کاربر قابل ایجاد می باشد و بر اساس آن کاربر می تواند گزارش های خود را ایجاد و بارگذاری نماید.

امکانات ماژول استراکچر کارا:

 • ایجاد و مدیریت دیتابیس استراکچر
 • مدیریت تگ های استراکچر
 • کنترل اسناد مرتبط با هر تگ
 • قابلیت ایمپورت کردن و برورزسانی کردن در دیتابیس ایجاد شده
 • قابلیت ایجاد گزارش های مختلف بر اساس هر فعالیت
 • قابلیت اعتبارسنجی کاربران برای ثبت گزارش
 • قابلیت تفکیک گزارش های دفتر فنی و کنترل کیفی و اعطای مجوز کاربران هر دیسیپلین
 • قابلیت محدود کردن ستون های مختلف گزارش برای گروه های کاربری مختلف
 • گزارش های بخش استراکچر :
  • گزارش فیتاپ شاپ
  • گزارش فیتاپ سایت
  • گزارش Plumbness
  • گزارش Bolt Tightening
  • گزارش جوش شاپ
  • گزارش PT
  • گزارش ریلیز شاپ
  • گزارش جوش سایت
  • گزارش جوش بولت
  • گزارش فاینال
  • گزارش رنگ استراکچر
  • گزارش تاچ آپ
  • و….