• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)

ماژول کنترل اسناد

کلیه اسناد موجود در پروزه در نرم افزار کارا ثبت و ردیابی می شوند.کاربر بخش کنترل اسناد کلیه اطلاعات اسناد و ترنسمیتال های ورودی و خروجی سایت را در این قسمت وارد می کند و کلیه دیسیپیلین های موجود می توانند همواره به آخرین رویژن این اسناد دستیابی داشته باشند .

داکیومنت های پروژه اعم از MDR , VDR به همراه فایل های Native آن ها در کارا ثبت می شوند و توسط بخش ترنسمیتال های این برنامه بروز و نگهداری می شوند .

امکانات ماژول کنترل اسناد نرم افزارا کارا  :

 • ثبت داکیومنت های پروژه در قالب MDR , VDR
 • ثبت و مدیریت ترنسمتیال های رسیده به سایت
 • ثبت و مدیریت ترنسمیتال های داخلی
 • ثبت و مدیریت TQ
 • امکان ایجاد ستون های اضافی مورد نیاز کاربر
 • امکان ایمپورت فایل اکسل کلیه داکیومنت ها
 • امکان ایمپورت فایل اکسل کلیه ترنسمیتال ها
 • فایل منیجر برای مدیریت فایل های PDF , WORD , EXCEL  هر داکیومنت
 • و…