• تلفن07737214158
  • ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
  • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
  • تلفن07737214158
  • ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
  • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)

دفتر فنی T.O

کنترل اطلاعات دفاتر فنی پایپینگ ، مکانیکال ، استراکچر ، سیویل ، برق و ابزار دقیق

نرم افزار کارا کلیه دفتر فنی های پروژه اعم از : دفتر فنی پایپینگ ، مکانیکال ، استراکچر ، سیویل ، برق و ابزار دقیق را مدیریت می کند. اطلاعات هر دیسیپلین به صورت مجزا با سطوح دسترسی مجزا مدیریت می شود.