• تلفن07737214158
  • ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
  • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
  • تلفن07737214158
  • ایمیلinfo@karalink.com
  • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
  • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)

فرانت Workorder

تولید فرانت از دیتاهای موجود در پروژه

 

نرم افزار کارا با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی خود می تواند تعداد1,000,000 رکورد(جوینت) را در کمتر از 20 دقیقه به صورت کامل بررسی و  وضعیت (شورتیج ، هولد و …) تمامی آن ها را نمایش دهد.

این سیستم قادر به دریافت لیست جوینت های مورد نیاز از ورودی یا دیتابیس داخلی خود ، لیست متریال از ورودی یا دیتابیس داخلی خود می باشد و پس از اعمال تنظیمات توسط اوپراتور شروع  به کار می کند.این سیستم با تکیه بر هوش مصنوعی خود کلیه خطوط را بررسی نموده و بهینه ترین حالت ممکن را به کاربر نمایش می دهد.