• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
برق و ابزار دقیق

ماژول برق و ابزار دقیق

در نرم افزار کارا به کمک ماژول برق و ابزار دقیق به راحتی می توان دیسیپلین فوق را به صورت جز به جز کنترل و مدیریت کرد.

کلیه بخش های این ماژول قابلیت محدود سازی کاربر و گروه کاربری را دارد و می توان به صورت کامل هر قسمت را تفکیک نمود.

امکانات ماژول برق و ابزار دقیق نرم افزار کارا :

 • ایجاد و مدیریت دیتابیس برق
 • ایجاد و مدیریت دیتابیس ابزار دقیق
 • ایجاد و مدیریت دیتابیس کابل های نوری
 • ایجاد و مدیریت دیتابیس کابل های وندوری
 • ایجاد و مدیریت دیتابیس با ستون های مورد نیاز کاربر
 • ایجاد فرانت کاری
 • ثبت و مدیریت گزارش نصب
 • ثبت و مدیریت گزارش درخواست خرید کالا
 • ثبت و مدیریت گزارش رسید کالا به سایت
 • ثبت و مدیریت گزارش برگشت کالا
 • ثبت و مدیریت گزارش کالاهای ابلاغ شده به پیمانکار
 • مدیریت MTO برق و ابزار دقیق
 • بالانس متریال
 • ایجاد گزارش های مدیریتی بر اساس نیاز کاربرها
 • و…