• تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
 • تلفن07737214158
 • ایمیلinfo@karalink.com
 • آدرسکنگان خیابان ایثار 1 فرعی 7 مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس طبقه اول
 • ساعتهای آزادشنبه تا جمعه 7 صبح الی 7 عصر (ثابت : 07737214158)
مکانیکال

ماژول مکانیکال

مدیریت کلیه فرآیند های مکانیکال اعم  از ثبت تگ های مکانیکال ، گزارش های ورود و خروج  و … در نرم افزار کارا قابل انجام می باشد. کاربر می تواند به راحتی دیتابیس مورد نیاز خود را ایجاد نماید لیست تگ های خود را بروز نماید و تمام گزارش های مورد نیاز خود را ایجاد و بروزرسانی نماید .

امکانات ماژول مکانیکال نرم افزارا کارا  :

 • Mechanical Equipment
  • FDN
  • Chipping Padding
  • Equipment Receiving
  • Installation
  • Erection
  • Pocket Grout
  • Shaft Alignment
  • Grout
  • Final
 • Mechanical Fire Heater
  • Erection
  • Bolt Tightening
  • Anchor Weld
  • Weld
  • Sandblast / Paint
  • Touch Up
  • Plumbness
  • Final Inspection
 • Mechanical External
  • Erection
  • Received
  • Bolttightening